ItFaces.ME - KONTAKT

Kontakt

Adresy oddelenia služby žien:
Generálna konferencia Oddelenie služby žien
adventistwomensministries.org/
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904
Phone: 1(301) 680-6636
Email: womensministries@gc.adventist.org

Euroafrická divízia Oddelenie služby žien
Schosshaldenstrasse 17
CH – 3006 Berne
Phone: +41 (0)31 359 1533
Email:
Denise.Hochstrasser@euroafrica.org

ItFaces.me Web email : info@itfaces.me

Česko-Slovenská únia

WM Director: Pavla Šustková
Email: psustkova@casd.cz   centrum.nadej@centrum.sk
Website:

Professional contact:

Píšte priamo vo svojom jazyku. Elektronická pošta bude odoslaná vedúcej oddelenia služby žien vo vašej krajine.
 

Medzinárodná skupina agentúr proti domácemu násiliu
www.hotpeachpages.net/ :
- podľa vybranej krajiny
www.hotpeachpages.net/europe/index.html

Slovenská republika

Všeobecné informácie
www.pomocobetiam.sk
linka dôvery: 850 111 321
www.centrumnadej.sk

Týrané deti :
Telefonuj : detská linka dôvery : 116 111
Nonstop linka: 905 463 425
Lékařská pomoc: tel. 800 117 878

Hotline
Európské tiesňové volanie : 112