ItFaces.ME - ÚVOD

Vitajte

Stránka ITFACES.ME je projekt Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorý sa zaoberá vážnými problémami násilia, ktorého dôsledkom sú jazvy, neistota a nepokoj v živote jednotlivca, rodiny, spoločnosti alebo zboru. Naším cieľom je koordinovať a zhromažďovať na jednej webovej stránke informácie o týchto problémoch i o možnostiach ich riešenia. Chceme tak sprístupniť všetkým, ktorí patria do Euroafrickej divízie našej cirkvi, zdroj informácií a pomoci v rámci cirkvi a tiež odkazy na dôveryhodné zdroje.

Táto internetová stránka sa snaží vytvoriť sieť, kde môžu nájsť pomoc a podporu obete, ale aj pôvodcovia sexuálneho zneužívania, fyzického a citového násilia, pričom cieľom je nájsť riešenie ich problémov.

Stránka je určená
-    dospelým, ktorí boli v detstve alebo mladosti zneužívaní
-    mladým, ktorí sa stali obeťou sexuálneho zneužitia
-    každému, kto musí čeliť nejakým formám násilia, týrania alebo sexuálneho zneužívania, ako aj tým, ktorí chcú pomôcť niekomu, kto sa v takejto situácii nachádza.