ItFaces.ME - CINE SUNTEM

Cine suntem

Acest site este coordonat de o echipă formată din reprezentanţi a opt departamente din cadrul Diviziunii Euro-Africa:

Misiunea femeii    Copii    Tineret    Viata de Familie  

Lucrarea personală  Sănătate  Educaţie  Asociaţia pastorală

 

Misiunea femeii   

Departamentul Misiunea Femeii este condus de femei şi se adresează femeilor din Biserică, de acasă şi din societate. Ele au ales ca Hristos să le fie Model de viaţă, iar dorinţa lor cea mai mare este de a-şi împărtăşi experienţele cu alte persoane. Acest departament este locul în care femeile sunt încurajate, instruite şi sprijinite. Este un loc în care sunt împlinite nevoile spirituale, emoţionale, fizice şi sociale ale femeilor într-un sistem de valori bazat pe Biblie.
   
Abuzul sexual, violenţa în familie, incestul şi bătaia sunt poveri des întâlnite printre femei. Abuzul fizic, sexual şi psihologic este îndreptat asupra fetiţelor, a adolescentelor, a femeilor singure sau căsătorite, precum şi asupra celor vârstnice. Nici un nivel social nu este imun în faţa acestei epidemii de violenţă.

Ca femei creştine, suntem chemate să răspundem acestor preocupări prin conştientizare, prin oferirea oportunităţilor de consiliere, asistenţă financiară şi legală, prin ajutarea femeilor să găsească adăposturi sociale şi conlucrarea cu alte servicii profesionale adresate victimelor abuzului. Toate acestea reprezintă motivul apariţiei site-ului ITFACES.ME.

 

Copii

Principala misiune a Departamentului Copii este aceea de a-i ajuta să crească frumos, dezvoltând o relaţie de prietenie cu Iisus. Biblia menţionează foarte clar: copiii sunt foarte preţioşi în ochii lui Dumnezeu. Dragostea şi purtarea de grijă lui Iisus poate fi observată şi prin implicarea şi contribuţia acestui departament pentru protejarea şi bunăstarea copiilor.

An de an întâlnim cazuri de copii care sunt ucişi în mod violent. Ei sunt corupţi şi exploataţi prin muncă ieftină, conflict armat, perversiuni sexuale ale  adulţilor; sunt expuşi la materiale explicit sexuale prin itermediul mass-mediei şi internetului.

Ca răspuns la nevoile şi provocările menţionate mai sus, vrem să oferim copiilor protecţie faţă de abuzul fizic, emoţional şi spiritual, colaborând şi cu alte asociaţii care şi-au propus aceleaşi obiective.

Avem în atenţie în mod special copiii, ca victime ale violenţei şi abuzlui, oferim sprijin şi căutăm cele mai bune soluţii pentru a veni în întâmpinarea acestor probleme. Deoarece violenţa este prezentă în orice context social, considerăm că situl „If faces me” este un mijloc pentru diminuarea acesteia.

Tineret   

Departamentul Tineret al Bisericii Adventiste organizează activităţi diverse cu scopul de a educa şi încuraja pe tinerii cuprinşi între 7 – 35 ani să-şi însuşească valorile creştine în propia viaţă. Aceste activităţi promovează îngrijirea mediului natural, respectul faţă de societate, faţă de om în general, respectând astfel pe Dumnezeu şi Cuvântul Lui (Biblia). În acest sens, departamentul Tineret colaborează şi cu alte asociaţii pentru a preveni abuzul sexual. Cele mai multe victime sunt foarte tinere, de aceea considerăm că este foate potrivit să fim parteneri în această activitate de prevenţie.

Viața de Familie   

Departamentul Viaţa de Familie are în vedere oamenii şi relaţiile dintre ei în biserică şi societate, în contextul vieţii de familie. Înţelegerea realităţilor curente ale vieţii de familie contribuie la integrarea Evangheliei veşnice în experienţa personală şi cultivarea unor relaţii sănătoase . Se acordă atenţie specială pregătirii pentru căsătorie, consolidării relaţiei maritale şi capacitării părinţilor, familiilor şi comunitatilor pentru a-i conduce pe copii la Iisus, la înţelegerea valorilor Impărăţiei Lui si totodată la o maturitate responsabilă. Pe temeiul Bibliei (1Tim. 5:8), Departamentul Viaţa de Familie este gata sa colaboreze cu instanţele care lucrează pentru prevenirea abuzului sexual şi domestic, precum şi cu cei care lucreaza pentru recuperarea persoanelor ce au suferit abuzuri in contextul familial.

Slujirea personală   

Sănătate

Educaţie   

„Misiunea Educaţiei Adventiste este aceea de a-i pregăti pe copiii şi tinerii noştri să trăiască o viaţă plină de sens şi bucurie prin cultivarea unei relaţii de prietenie cu Dumnezeu, prin însuşirea valorilor biblice, dezvoltarea personală holistică şi slujirea semenilor în acord cu misiunea mondială a adventistilor de ziua  a şaptea. În vederea acestui obiectiv, Departamentul Educaţie se angajează să-i înveţe pe membrii bisericii cum să trăiască în mod echilibrat, oferindu-le principii călăuzitoare, materiale şi resurse pentru toate nivelele de pregătire. Ţinta finală este a forma ucenici ai lui Iisus Hristos,de aceea Departamentul Educatie este gata să contribuie la eforturile de prevenire a abuzului domestic si sexual ajutându-i pe copii şi adulţi să-şi însuşească principiile fundamentale ale respectului si iubirii.” 

Asociaţia pastorală

Asociaţia Pastorală a Diviziunii Euro-Africa aprobă fără rezerve crearea paginii de internet ”Itfacesme”. Pastorii sunt preocupaţi de tot cea ce înseamnă demnitate umană şi apărarea drepturilor omului. Din nefericire, societatea noastră se confruntă din ce în ce mai sever cu abuzuri de toate tipurile. Această pagină de internet urmăreşte să fie nu doar o sursă de informaţii, ci şi un suport practic, oferind posibilitatea de a contacta specialişti în domeniu. Prin natura profesiei sale, pastorul se angajează să respecte confidenţialitatea şi să protejeze identitatea persoanei în cauză. El are ocazia să îi asculte pe oameni, să le acorde atenţia cuvenită şi să îi accepte ca atare. Astfel, el poate fi si un bun mediator în discuţiile purtate între mai multe persoane. În cazul în care veţi dori şi veţi solicita,  pastorul vă va ajuta să găsiţi specialişti calificaţi care vă pot oferi soluţii practice pentru problemele cu care vă confruntaţi. 


Obiectivele noastre sunt:

•    conştientizarea oamenilor cu privire la impotrtanţa acestui subiect;
•    ajutorarea victimelor abuzului;
•    protejarea copiilor şi tinerilor prin programe de prevenţie;
•    evitarea atitudinii de toleranţă faţă de agresori;
•    a nu confunda iertarea cu inactivitatea

Cu toate că aceste obiective nu pot fi atinse simultan, procesul se află în desfăşurare. În luna decembrie 2005, Biserica din Germania a votat Das Projekt Sexuelle Gewald. În luna mai 2007, site-ul multilingvistic FACE a fost votat la consiliul de primăvară al Diviziunii Euro-Africa. Acest site reproduce, cu permisiune, anumite părţi ale proiectului Bisericii din Germania.