ItFaces.ME - O NÁS

O nás

O tuto webovou stránku pečuje skupina, kterou tvoří vedoucí několika oddělení Evroafrické divize Církve adventistů sedmého dne :

služba žen   služby dětem   oddělení mládeže  

oddělení křesťanského domova   oddělení výchovy   zdraví 

kazatelského oddělení    oddělení osobní služby

 

služba žen
Oddělení služby žen je projekt služby, kterou konají ženy pro ženy ve sboru, v domově a ve společnosti. Jsou to ženy, které našly v Kristu svůj vzor, průvodce a pomocníka. Chtějí se dělit o tuto svou zkušenost. Služba žen povzbuzuje, sdružuje a podporuje sestry. Chce pomoci odpovídat na jejich duchovní, duševní, fyzické i společenské potřeby, přičemž se opírá o biblické hodnoty.

Problémy domácího násilí, incestu, týrání, bití či ubližování jsou břemenem, jež některé ženy nesou. Ve společnosti existují děvčátka, dospívající dívky i dospělé ženy – svobodné či vdané, ale i staré nebo nemocné osoby – muži i ženy, které jsou obětí zneužití či týrání fyzického, sexuálního nebo psychického. Je udivující, že se s tímto problémem setkáváme napříč celým sociálním spektrem.

Jako ženy křesťanky se považujeme za zodpovědné vnímat tyto skutečnosti a nabídnout možnost psychologické pomoci, finančního či právního řešení, v případě potřeby zprostředkovat další odbornou pomoc. To je důvod, proč otevíráme tuto stránku ITFACES.ME.

  

služby dětem  

oddělení mládeže  

oddělení křesťanského domova  

oddělení výchovy  

Posláním adventistické výchovy je připravit naše děti a mládež na smysluplný a radostný život založený na přátelství s Bohem, rozvoji osobnosti, hodnotách odvozených z Bible, vedení k službě a k dosahování dobrých výsledků ve všech oblastech v souladu s posláním adventistů sedmého dne pro tento svět. Za tímto účelem usiluje oddělení výchovy o to, aby naučilo členy církve žít vyváženým životem, poskytuje jim návody, materiály a zdroje pro všechny úrovně jejich vzdělávání. Protože konečným cílem je vychovávat učedníky Ježíše Krista, oddělení výchovy spolupůsobí všemi prostředky také v oblasti prevence domácího násilí a sexuálního zneužívání tím, že vyučuje děti i dospělé základním principům úcty a lásky.

zdraví 

 

kazatelského oddělení   

oddělení osobní služby

Kazatelské oddělení Evro-Africké divize plně podporuje vytvoření webových stránek „Itfacesme“. Kazatelé mají zájem o vše, co se týká lidské důstojnosti a ochrany lidských práv. Naneštěstí naše společnost stále častěji čelí problému týrání a zneužívání všeho druhu.
Cílem těchto webových stránek je nejen informovat, ale také poskytovat praktickou podporu prostřednictvím kontaktů na profesionály, kteří se specializují na tuto oblast. Kazatel je zavázán zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které mu lidé sdělí.
Má možnost naslouchat lidem, zvážit jejich situaci, pochopit je a přijmout. Díky tomu se může stát ideálním prostředníkem mezi lidmi. Kazatel také bude vědět, jak vám pomoci s hledáním profesionála, který bude hledat nejlepší řešení, pokud takovouto pomoc potřebujeme a máte o ni zájem.


Klademe si následující cíle :
• upozornit na existenci jevu zneužívání, týrání či násilí,
• pomáhat takto ohroženým osobám,
• chránit děti a mládež prostřednictvím prevence,
• neuplatňovat toleranci na nesprávném místě,
• nezaměňovat odpuštění za netečnost

Jsme si vědomi, že tyto cíle nelze realizovat rychle a jednoduše, ale postupně.
V prosinci 2005 byl v Německu odsouhlasen projekt Sexuální násilí. V květnu 2007 odhlasoval výbor Evroafrické divize internetový projekt vícejazyčné stránky FACE. Se schválením tohoto výboru přejímáme některé prvky německého projektu.