ItFaces.ME - ÚVOD

Vítejte

Stránka ITFACES.ME je projekt Církve adventistů sedmého dne, který sleduje závažné problémy násilí, jejichž důsledkem jsou jizvy, nejistota a neklid v životě jedince, rodiny, společnosti nebo sboru. Naším cílem je koordinovat a shromažďovat na jedné webové stránce informace o těchto skutečnostech i o možnostech jejich řešení. Chceme tak umožnit všem, kteří žijí v Evroafrické divizi naší církve, aby našli zdroj informací a pomoci v rámci církve nebo byli odkázáni na důvěryhodný zdroj.

Přesněji řečeno, tato internetová stránka se snaží vytvořit síť umožňující pomoc a podporu obětem i původcům sexuálního zneužívání, fyzického a citového násilí, přičemž se sleduje  hojení jejich problémů.

Stránka je určena:
• dospělým, kteří byli v dětství nebo v mládí zneužívání,
• mladým, kteří se stali obětí sexuálního zneužití a
• každému, kdo musí čelit nějakým formám násilí, týrání nebo sexuálního zneužití, jakož i těm, kdo chtějí pomoci někomu, kdo se v takové situaci nachází.